Lipiec 2013


„Polacy! Wybiła godzina zemsty. Dziś umrzeć lub zwyciężyć trzeba!” – wydarzenia pewnej listopadowej nocy.

„Dnia 29 listopada około godziny 6-tej wieczorem zaszły w Warszawie zdarzenia, które rozpoczęły się najściem na mieszkanie Belwederu przez mały poczet cywilnych i wojskowych oraz przez otoczenie Rosjan po koszarach stojących[1]”.          Zdaniem Wacława Tokarza zadania, które wyznaczyli sobie Związkowi nie należały do trudnych, w każdym razie nie trudniejszych od tych, z jakimi musiała uporać […]

Powstanie Listopadowe

Plac Bankowy – na tym placu – pod wpływem perswazji gen. Stanisława Potockiego – gromadziły się w pierwszej fazie Nocy Listopadowej oddziały neutralne i wierne Wielkiemu Księciu Konstantemu. Opanowanie placu umocniło siły powstańcze w śródmieściu. Widok Banku Polskiego w Warszawie – tu skupiła się najwyższa władza w pierwszych dniach rewolucji. W czasie całego powstania bank […]

„Nadciągająca burza” – rzecz o tym jak w Warszawie powstanie planowano.

Dla okresu 1815 – 1830 związki tajne były symptomem epoki, odpowiedzią postępowych i patriotycznych kół na wzmagającą się falę reakcji w Europie. Również w Królestwie Kongresowym niemal od chwili gdy zostało utworzone, zaczęły działać grupy konspiracyjne. Jedna z najistotniejszych zawiązała się niedługo przed wybuchem powstania listopadowego 15 grudnia 1828 r. w warszawskiej Szkole Podchorążych Piechoty […]

Postacie powstania

Aleksander I Romanow (1777-1825), cesarz Rosji od 1801 r.,wielki książę Finlandii od 1809 r., Król Polski od 1815 r. Syn Pawła I, starszy brat Wielkiego Księcia Konstantego i Mikołaja – późniejszego następcy tronu Cesarstwa. Konstanty Pawłowicz Romanow (1779-1831), wielki książę rosyjski z dynastii Romanowów, następca tronu rosyjskiego, naczelny wódz armii Królestwa Polskiego, pełniący obowiązki gubernatora […]