Galeria


Bibliografia

Zbiór przedstawionych źródeł jest wciąż uzupełniany o nowe pozycje. Poniżej znajdują się najważniejsze opracowania dotyczące prasy wydawanej podczas powstania. Niecierpliwych, a chcących rozszerzyć swą wiedzę czytelników, odsyłamy do zbiorów BN; w szczególności Bibliografii Powstania Listopadowego oraz Wojny Polsko Rosyjskiej 1830-1831 Władysława Tokarza. Źródła AGAD Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-31 32a Dyskusja wokół sprawy wykorzystania prasy […]

Do pobrania

Zachęcamy, przede wszystkim nauczycieli, ale także i uczniów do pobrania specjalnie przygotowanych scenariuszy lekcji. Scenariusz lekcji dla gimazjum Scenariusz lekcji dla liceum Pomoce do lekcji Wszystkie pomoce i scenariusze dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 Polska), dostępnej na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Wspierania […]