Do pobrania

Prasa drukarska z roku 1829 r.
Prasa drukarska z roku 1829 r.

Zachęcamy, przede wszystkim nauczycieli, ale także i uczniów do pobrania specjalnie przygotowanych scenariuszy lekcji.

Scenariusz lekcji dla gimazjum

Scenariusz lekcji dla liceum

Pomoce do lekcji

Wszystkie pomoce i scenariusze dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 Polska), dostępnej na stronie:

http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/

Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Wspierania Edukacji i Rozwoju „Innowatorium”. Zezwala się na dowolne wykorzystanie treści – pod warunkiem zachowania niniejszej informacji licencyjnej i wskazania autorów oraz Innowatorium jako właścicieli praw do tekstu. Autorami Scenariusza lekcji dla gimnazjum i Pomocy do lekcji są Anna Kozłowska i Teodor Sobczak. Autorami Scenariusza lekcji dla liceum jest Marcin Mitzner i Anna Kozłowska.

 CC-BY 3.0 Polska

 

Komentarze

komentarze