Twoja przeglądarka nie obsługuje większości funkcji prezentacji dlatego widzisz prostszą wersję prezentacji. Jeśli to możliwe zaktualizuj swoją przeglądarkę do najnowszej wersji.

Najlepiej oglądać w przeglądarkach Chrome, Safari or Firefox.

Królestwo Polskie

Powstało w 1815 roku

Kongres Wiedeński

Na mocy postanowień Kongresu Wiedeńskiego Było związane z cesarstwem rosyjskim unią personalną

Mikołaj I

Zasiadł na tronie królestwa po Aleksanderze I.

Mikołaj I

Rokowało to nadzieję na większą swobodę...Jednak wkrótce okazało się, iż car rządzić będzie twardą ręką.

Zajączek i Konstanty

Objęli najważniejsze stanowiska w Królestwie

Józef Zajączek

Generał Józef Zajączek został prawą ręką cara zaś dowódcą polskiego wojska brat cara wielki książe Konstanty. Oczywiście ich kroki kontrolowane były także przez wywiad rosyjski.

Konstytucja

Konstytucja Królestwa była jedną z najbardziej liberalnych na świecie...

Ale ani Mikołaj ani jego zastępcy nie mieli zamiaru jej przestrzegać...po paru latach względnej swobody wprowadzono cenzurę i rozbudowano tajną policję.

Jenny Philis

Cenzurę na pisma periodyczne wprowadzono w Królestwie w 1819 roku.

Wszystko zaczęło się od niefortunnego zdarzenia w teatrze. Popularna aktorka – Jenny Philis – wystąpiła na deskach teatru z karmelkiem w ustach, za co została wygwizdana przez publiczność i skrytykowana w gazetach. Aby uspokoić tłum do teatru wprowadzono policję. Wydarzenie, a także gwałtowna reakcja władz, zostały skomentowane w prasie. Niestety panna Jenny była ulubienicą Nowosilcowa, który znany był z tego, że nie lubił niepochlebnych opinii i nałożył cenzurę na periodyki.

Cenzura

Przyśpieszyła rozwinięcie się działalności konspiracyjnej.

Kurier Warszawski

Cenzura objęła wkrótce „wszystkie periodyki bez żadnego wyjątku” oraz książki. Ominęła jedynie czasopisma naukowe. O ważnych sprawach zaczęto pisać w zakamuflowany sposób.

Sprzysiężenie

Sprzysiężenie Wysockiego początkowo niezbyt groźne, ostatecznie doprowadzi do wybuchu powstania.

Wysocki

W 1828 r. Piotr Wysocki zakłada tajne sprzysiężenie w Szkole Podchorążych. W Warszawie rozpoczyna się spiskowanie. Wraz z kolejnymi ruchami rewolucyjnymi w Belgii, w niemieckich landach i Francji, także i w Warszawie atmosfera robi się coraz gorętsza.

W nocy z 29 na 30 listopada

Wybucha Powstanie

początkowo spiskowców jest zaledwie kilkunastu...
Belweder i Arsenał

Sześciu generałów sprzeciwiających się wybuchowi zostaje zastrzelonych.

Zdobycie Arsenału

Wypadki toczą się bardzo szybko. Podchorąży pod wodzą Piotra Wysockiego opuszczają Łazienki, atakują główne ośrodki władzy w stolicy i je zdobywają.

Konstanty ucieka

Pozostawiając Warszawę powstańcom.

Konstanty

W Warszawie Rada Administracyjna powołuje Straż Bezpieczeństwa, która rozpoczyna rozbrajać Warszawiaków. W miejsce rewolucyjnych kokard wprowadza się białe.

Chłopicki

Zostaje dyktatorem powstania 5 grudnia.

Chłopicki

Polacy pokładają w nim ogromne nadzieje. Chłopicki nie wierzy jednak w możliwość wygrania z Rosją, dąży do ugody, ale żołnierze widzą w nim jedyną szansę na wygranie nieuchronnie zbliżającej się wojny.

Ugoda z carem

Zostaje odrzucona przez Chłopickiego

Chłopicki

Dyktator zmuszony jest przez naciski społeczeństwa i Towarzystwa Patriotycznego do odrzucenia warunków stawianych przez Rosję, która oczekuje od Polaków bezwarunkowej kapitulacji.

Detronizacja

Car oficjalnie przestaje być królem Polski

Detronizacja

W styczniu 1831 sejm uchwala akt detronizacji cara Mikołaja I jako króla Polski i ogłasza niepodległość. Gazeta Nowa Polska na wieść o detronizacji wydała takie propagandowe ulotki: „Zamek do wynajęcia, Mikołaj zrzucony przez izby z tronu”.

Rozpoczyna się wojna polsko-rosyjska

Armia rosyjska

Przekracza granice Królestwa Polskiego

Huzar

5-6 lutego 1831 roku pod dowództwem Iwana Dybicza armia carska, zmęczona po wojnie z Turcją, rozpoczyna marsz na Warszawę. Pierwsze zwycięstwa należą do Polaków - wygrywają bitwy pod Stoczkiem i Wawrem.

Balony w służbie?

Czyli rzecz o niefortunnym skoku ze spadochronu.

Balon Garnierinów

W lutym do przedstawicieli Rządu Narodowego z niecodzienną propozycją zwróciła się pewna rodzina. Byli to francuscy aeronauci pan Garnerin z żoną i córką Elizą. Zaproponowali oni użyczenie powstańcom balonu, aby z góry mogli śledzić ruchy wojsk nieprzyjaciela. Do wykorzystania balonu w celach wojskowych niestety nie doszło.

Balony w służbie?

Czyli rzecz o niefortunnym skoku ze spadochronu.

Balon Garnierinów

Ale warszawiacy mogli podziwiać pannę Elizę podczas lotu balonem i skoku ze spadochronem, niestety na tyle niepomyślnym, że aeronautka spadając złamała rękę, a balon rozbił się we wsi Siekierki.

Wolność słowa

Ma zostać ograniczona rozkazem Wodza i Rady Narodowej.

Kurier Warszawski

Pomimo tego jest ograniczenie wolności słowa i wprowadzenie tajemnicy wojskowej, aby wróg nie dowiedział się o istotnych ruchach wojsk polskich i ich liczebności lub nastrojach panujących w Warszawie. Dla spragnionych wieści wydawców i Warszawiaków jest to ograniczenie nie do przyjęcia.

Olszynka

25 lutego 1831 tuż przed Warszawą naprzeciw Rosjan staje armia polska

Olszynka Grochowska

Dochodzi do starć armii polskiej i rosyjskiej pod Grochowem. W zaciętym boju o Olszynkę Grochowską ranny zostaje generał Chłopicki. Bitwa pozostała nierozstrzygnięta, ale...

W prasie o Olszynce

25 lutego 1831 tuż przed Warszawą na przeciw Rosjan staje armia polska

Olszynka Grochowska w prasie

Gazeta Polska pisała: "Oto bohaterowie Rossyjscy, pogromcy Francuzów, Turków, postrach Europy! Dybicz, Geisinar, Kreutz, kryją sie po lasach jak zwierzęta dzikie, boją się ogromnych i przewyższającej artylerji w pole wyprowadzić i czoła naszym rycerzom stawić, aby utracić wszystko od razu. Dybiczu! Sława twoja znalazła zakres pod Grochowem."

Gazety contra rząd

Gazety mają publikować jedynie informacje przekazane przez Biuro Wiadomości.

Gazety contra Rada Narodowa

Pomimo zakazów prasa żądna sensacji poszukuje naocznych świadków wydarzeń, rannych żołnierzy, uciekinierów z pola bitwy. Utrzymanie tajemnicy wojskowej staje się coraz trudniejsze.

Trzy zwycięstwa

Polacy wygrywają pod: Wawrem, Dębem Wielkim, Iganiami.

Złożenie sztandarów po bitwie pod Wawrem

Po porażce w bitwie pod Wawrem rosyjski generał Fiodor Geismar wycofał się pod Dębe Wielkie. W bitwie Polacy wzięli 900 jeńców rosyjskich, 12 dział oraz wiele broni i sprzętu jednak zmarnowali zwycięstwo nie podejmując pościgu za zdezorganizowanymi wojskami rosyjskimi. Kolejne zwycięstwo miało miejsce pod Iganiami, gdzie Rosjanie stracili 1500 zabitych, a około 3000 dostało się do niewoli.

Iwan Dybicz martwy!

Dowództwo nad armią rosyjską przejmuje Iwan Paskiewicz

Iwan Paskiewicz

Jako dowódca korpusu liczącego 77 tys. żołnierzy Paskiewicz przekroczył Wisłę pod Toruniem i dotarł bez przeszkód ze strony polskiej pod Warszawę. Zdobył stolicę Królestwa Polskiego, co spowodowało przełom w walkach. Za zwycięstwo odniesione w Polsce otrzymał tytuł "księcia warszawskiego" i na długie lata stał się namiestnikiem cara Mikołaja I w Królestwie.

Warszawa oblężona

Rosjanie u bram stolicy

Warszawa Oblężona

Warszawa otoczona była trzema liniami umocnień. Siły polskie przeznaczone do obrony miasta liczyły około 40 tys. żołnierzy i około 200 działami polowych. Rosjanie dysponowali 54 tys. piechoty 17 tys. jazdy i ponad 360 działami. Mimo zaciętej obrony i krwawych walk szczególnie na Woli Warszawa została zdobyta. Rosjanie wkroczyli do niej 8 września.

Upadek Zamościa

Ostatni bastion powstania zdobyty przez wroga

Warszawa Oblężona

Przeważające siły Rosjan, brak wsparcia ze strony chłopstwa, procarskie nastawienie wielu arystokratów i nieudolne dowództwo generałów doprowadza w końcu do nieuchronnego upadku.

Upadek powstania

To już jest koniec, nie ma już nic...

Upadek Powstania

Powstanie definitywnie upada, większość wojskowych, dziennikarzy, artystów i ludzi zaangażowanych w sprawy polityczne emigruje do Francji. Ci którzy pozostają podporządkowują się nowej władzy, wkrótce rozpoczyna się powolny proces odbudowy lecz już nie Królestwa, a "Kraju Nadwiślańskiego".

Do Francji!

Przez Prusy, niemieckie landy, Szwajcarię, Węgry nawet Turcję.

Emigracja

Przez obcokrajowców Polacy są mile witani, odbywają się bale, przyjęcia, organizowane są Komitety Przyjaciół Polski. Niestety oficjalne władze, szczególnie Prus i Austrii utrudniają przemarsze, wcielają żołnierzy do własnych armii, wprowadzają konfiskaty.

Użyj spacji lub strzałek na klawiaturze, aby się poruszać po prezentacji.