Bibliografia


Bibliografia

Zbiór przedstawionych źródeł jest wciąż uzupełniany o nowe pozycje. Poniżej znajdują się najważniejsze opracowania dotyczące prasy wydawanej podczas powstania. Niecierpliwych, a chcących rozszerzyć swą wiedzę czytelników, odsyłamy do zbiorów BN; w szczególności Bibliografii Powstania Listopadowego oraz Wojny Polsko Rosyjskiej 1830-1831 Władysława Tokarza. Źródła AGAD Władze Centralne Powstania Listopadowego 1830-31 32a Dyskusja wokół sprawy wykorzystania prasy […]