dla nauczycieli


Do pobrania

Zachęcamy, przede wszystkim nauczycieli, ale także i uczniów do pobrania specjalnie przygotowanych scenariuszy lekcji. Scenariusz lekcji dla gimazjum Scenariusz lekcji dla liceum Pomoce do lekcji Wszystkie pomoce i scenariusze dostępne są na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY 3.0 Polska), dostępnej na stronie: http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/ Pewne prawa zastrzeżone na rzecz autorów i Fundacji Wspierania […]